25 de juny de 2024

Fomentar habitatge assequible amb convenis de col·laboració publicoprivats

Josep Gassiot

La inversió necessària per construir 100.000 habitatges a Catalunya requereix una inversió inassumible per part de les administracions públiques. Cal mobilitzar capital privat mitjançant formes de col·laboració publicoprivades (CPP).

Les administracions públiques competents haurien d’alliberar sol qualificat que licitarien amb un règim de concessió per tal que el promotor privat construeixi, mantingui i administri els habitatges durant un llarg període de temps. Al final d’aquest període, els immobles retornarien a l’Administració que ha cedit el dret de vol.

El termini de la concessió estaria relacionat amb la viabilitat financera del projecte. El sistema de licitació hauria de ser per concurrència competitiva. A més, els preus del lloguer exigirien cessions de sol sense cost, exempcions fiscals i ajuts com els que ja existeixen, ajustats a les especificitats de cada cas.

La ciutadania ha de conèixer que PIB català és de l’ordre de 300.000 milions €/any  i que la inversió per construir 100.000 habitatges pot representar 12.000 milions d’euros. El darrer pressupost de la Generalitat va ser de 41.000 milions €.

En els mercats financers hi ha capital financer suficient per finançar projectes coherents i sustentables. Cal mobilitzar aquests capitals amb projectes viables socialment i financerament, tot oferint seguretat jurídica. No serveixen i són tòxiques les declaracions retòriques i indefensables.

Comparteix aquest article!

Josep Gassiot

Josep Gassiot (Barcelona, 1941) és un enginyer i empresari català especialitzat en el sector de la construcció. Acumula formació en enginyeria química i industrial i ha destacat per la seva tasca en la rehabilitació i millora d’edificacions i per la seva contribució a diverses organitzacions empresarials del sector.

Ha estat president del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques (2017-2023) i des del 2020, és president de la Confederació Catalana de la Construcció i és vocal del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.

Autors

Etiquetes

<