Avís legal

Condicions generals de www.construeixelfutur.cat

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (https://www.construeixelfutur.cat), d’ara endavant el lloc web, del qual és titular la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ amb NIF G08992323 domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 663 (Barcelona).

Li preguem que llegeixi atentament les següents condicions abans de fer servir aquesta pàgina web, ja que la seva utilització i el seu contingut està subjecte a aquestes condicions. Si no accepta els següents termes i condicions, li preguem que s’abstingui d’utilitzar la nostra pàgina web i el seu contingut.

La CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en la seva pàgina web així com en els menús i directoris de navegació.

Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són titularitat de la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ, o, si s’escau del propietari dels mateixos, i estan subjectes a la llicència particular que l’acompanya. S’autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements en els termes indicats en cada llicència particular.

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d’una llicència particular, queda autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació del mateix, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut.
  • L’usuari queda obligat en tot cas a citar la font dels continguts.
  • L’usuari queda obligat a esmentar la data de l’última actualització dels continguts.

La CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins il·lícits. Save

Queda expressament prohibida qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta pàgina web.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquesta pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Adreça de contacte

La CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest lloc web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

C/Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6è

08010– Barcelona

Telèfon: (34) 93.265.94.30

info@construeixelfutur.cat

 

© 2022, Confederació Catalana de la Construcció. Tots els drets reservats

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació i interpretació de les mateixes, CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal, envieu-nos un correu electrònic a info@construeixelfutur.cat