Política de privacitat

Condicions generals de www.construeixelfutur.cat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del tractament de dades personals:

Dades del responsable del tractament:

 • Identitat: Confederació Catalana de la Construcció (CCC)
 • Direcció Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6è – 08010 Barcelona
 • Telèfon: 93.265.94.30
 • Correu electrònicinfo@construeixelfutur.cat

FINALITAT

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A la CONFERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ utilitzarem les seves dades per a proporcionar-li informació sobre assumptes relacionats amb el sector de la construcció, així sobre les activitats i esdeveniments que desenvolupa la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ.

Així mateix, mitjançant els formularis de registre del web, es recullen dades que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques que la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ entén interessants per als seus usuaris, sempre vinculats amb el sector de la construcció.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitzi, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

DURANT QUANT TEMPS TINDREM LES DADES?

Les dades personals recollides a través dels formularis seran conservades tot el temps que vostè decideixi i la legislació així ho exigeixi. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets que la normativa de protecció de dades posa a la seva disposició, per la qual cosa podrà posar-se en contacte a través de l’adreça info@construeixelfutur.cat

 

LEGITIMACIÓ

El tractament de les seves dades és necessari per a l’enviament d’informació sobre el sector de la construcció sobre les activitats i esdeveniments desenvolupats per la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ.

Addicionalment, el tractament de les seves dades està basat en el consentiment que se li ha sol·licitat pel seu vincle amb la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ, així com també en les diverses acceptacions a través de les caselles dels formularis de la nostra pàgina web.

L’USUARI pot en qualsevol moment retirar el consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

DRETS QUE ASSISTEIXEN A LES PERSONES INTERESSADES

Pot exercitar qualsevol dels següents drets comunicant a l’adreça postal 

Gran Via de les Corts Catalanes 663, 6è-Barcelona, o a l’adreça electrònica  info@construeixelfutur.cat

En tot cas, segons la normativa vigent té reconegut el:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat.

DESTINATARIS

Qualsevol ciutadà té el dret a obtenir confirmació sobre si la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ està tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, rectificar-les o si és el cas sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recaptades.

No se cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es faran transferències internacionals de dades a tercers països.

També pot comunicar-nos la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es tractaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

PROCEDÈNCIA DE LES SEVES DADES

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades. Les categories de dades de caràcter personal que es tracten són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Codi o claus d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.

No es tracten dades especialment protegides.

 

AUTORITAT DE CONTROL

Des de la CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ posem el màxim esforç per complir amb la normativa de protecció de dades atès que és l’actiu més valuós per a nosaltres. Tanmateix, l’informem que en cas que vostè entengui que els seus drets s’han vist menystinguts pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant AEPD), situada al C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid . Més informació sobre l’AEPD. http://www.agpd.es/