IGUALTAT, DEURES I DRETS

Bona Conducta Social Empresarial

Igualtat d’oportunitats

DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR (VI Conveni de la Construcció)

Bona Conducta Social

Igualtat d’oportunitats

En el sector de la construcció el denominador comú és la igualtat d’oportunitats per a tothom sense importar el gènere i la nacionalitat.

Tot i que es tracta d’un sector en què sempre ha predominat la presència masculina, en els darrers anys a Catalunya s’ha incrementat el nombre de dones que han apostat per la construcció.

SEXE

0%
DONES A LA CONSTRUCCIÓ (2007)
0%
DONES A LA CONSTRUCCIÓ (2021)

INTERCULTURALITAT

0%
171.897 ESPANYOLS
0%
49.905 ESTRANGERS

BONA CONDUCTA EMPRESARIAL

Drets i deures dels treballadors

El VI Conveni del Sector de la Construcció recull els drets i obligacions dels treballadors i treballadores del sector pel que fa a la remuneració, les hores, la conciliació familiar, així com la relació que mantenen amb l’empresa, a través dels contractes laborals.

Pel que fa a la salut laboral i la seguretat en el lloc de treball es tenen en compte tant les mesures de protecció (casc, ulleres, guants, calçat, subjeccions per evitar caigudes) com d’identificació i prevenció de riscos (treballs amb amiant, ambients calorosos, treballs verticals, amb electricitat, hiperbàrics…).