1 de juliol de 2024

Com fer atractiu el sector de la construcció

Maria Àngels Armengol

El sector de la construcció és una oportunitat prometedora per als futurs professionals. És crucial despertar l'interès des de joves mitjançant una formació específica després de l'ESO. A Girona i arreu de Catalunya, el creixement dels cicles formatius en construcció reflecteix aquest potencial. Amb més iniciatives educatives i col·laboratives, podem assegurar un futur robust per al sector, satisfent les demandes creixents de personal qualificat i continuant així la nostra contribució a l'economia i al benestar social.

Estem convençuts que el sector de la construcció té capacitat d’atracció per a persones que busquen un futur laboral i professional. Els gremis hem de picar molta pedra i començar per baix, sí, sí, per molt avall. Hem d’anar a la pedrera, treballar-la i recollir els fruits.

Proposem un exercici: aneu a les escoles i pregunteu a nens i nenes de cinc fins a vuit anys si volen fer de paletes. Un munt de mans s’enlairaran molt convençudes. Aquesta il·lusió per crear, construir, dissenyar… existeix i, a mesura que la canalla creix, es va oblidant. Per això tenim feina, perquè és la nostra obligació, com a agents del sector, donar continuïtat a partir de l’ensenyament obligatori de 4t d’ESO a aquestes ganes de treballar en un futur en el nostre sector. I això significa que cal mimar, cuidar i promocionar els cicles formatius de grau mitjà de la família d’edificació i obra.

A la província de Girona el primer institut que oferia el grau mitjà en construcció, és a dir, formació a joves després de 4t d’ESO (entre 15-17 anys), durant anys no cobria totes les places que oferia. Això ja ha canviat, aquest any hi ha el doble de sol·licituds que places ofertes, un èxit. Aquest és el camí: uns estudis reglats després de l’ensenyament obligatori, dedicats al sector, tot esperant tenir 18 anys per entrar a treballar. Si el sector construcció no pot oferir això estem perduts, ja que el jovent triarà altres sectors i no s’interessaran mai pel nostre, difícilment es canvia.

A la província de Girona ja hi ha dues comarques més amb instituts que ofereixen el cicle formatiu, però n’hi hauria d’haver un a cada comarca de Catalunya. El sector de la construcció té un pes important a l’economia, es dona servei a un bé bàsic, l’habitatge, i sempre hi haurà necessitat de personal i feina. Hi ha una responsabilitat social, també per part d’ensenyament, d’oferir aquests estudis arreu del territori.

Els gremis hem d’acostar-nos als instituts, col·laborar amb activitats, que els alumnes facin visites a obres, pedreres, fàbriques de materials, organitzar concursos de paletes entre centres, facilitar les pràctiques en empreses, que els alumnes visitin els centres de formació que la patronal té, manipular els simuladors…

És possible i és real. És el camí per atraure els nostres futurs operaris, professionals i mestres d’obres.

Comparteix aquest article!

Maria Àngels Armengol

Maria Àngels Armengol Niell (Fornells de la Selva, 1971) és diplomada en ADE i Màster en Direcció i Administració d’Empreses. Actualment és gerent de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona, organització que aplega quasi 700 empreses del sector, on des del 1994 hi desenvolupa tasques de direcció. Ha acompanyat les empreses a desenvolupar-se, adaptar-se i formar-se durant els darrers 30 anys, acumulant un alt grau de coneixement i de visió del sector a la província de Girona. A més, ha impartit cursos de formació de les àrees de gestió i participa activament en la confecció del butlletí informatiu de la UEC.

Autors